Mens boligmarkedet har opplevd nedgang og usikkerhet, har det aldri vært større utvalg av boliger på utleiemarkedet. Når utvalget blir større og boligmarkedet oppleves usikkert, kan det være lurt med bistand fra en utleiemegler.

Fordeler med utleiemegler

  • En utleiemegler kan hjelpe deg å finne riktig leilighet etter dine behov. Jo større utvalget er i markedet, jo mer vanskelig er å finne den rette leilighet med tanke på beliggenhet, pris og andre kriterier.
  • En utleiemegler kan også bistå med alt av dokumenter, kontrakter, og være et mellomledd mellom deg og eier av leiligheten.
  • En utleiemegler kan hjelpe med mange aspekter av et leieforhold, og er med deg gjennom hele prosessen. Det er fordelaktig med en faglig partner i et leieforhold.

Fordeler med leie

Etter at kravene om egenkapital ble endret, kan det være mer utfordrende å komme seg inn på boligmarkedet. Der flere unge sliter å komme seg inn på boligmarkedet, kan det å velge utleie leilighet være et godt alternativ i mellomtiden.

I 2016 økte salgsprisene med over 23 prosent, mens leieprisen holdt seg stabil. Nå vil leietakere kunne betale mindre ved å leie leilighet enn å kjøpe leilighet i Oslo, hevder Utleiemegleren i en pressemelding.

Stabil prisvekst

  En av grunnen til at det ikke er så stor prisvekst i utleiemarkeder, er at investorer har kjøpt leiligheter for å leie ut, så utbudet er større. Det holder prisene nede, sier Morgen Granhaug i m3 Utleie, til Finansavisen.