Kjøp gull i gode perioder

Ettersom at realrenten og dagens gullpris er i en negativ korrelasjon, kan det være greit å følge med på både den nominelle renten og inflasjon på både global og nasjonal basis når en skal selge eller kjøp gull.

For gullforhandlere er det tidspunktet for selgernes tilbud av gull som avgjør prisen som skal betales for gullet. Verdien av gull varierer fra dag til dag. Gode perioder for å kjøp gull er når realrenten går nedover.

Gull med flytende verdi

Gullforhandlere kjøp gull til enhver tid. Verdien av gull kan være vanskelig å estimere ettersom at det ikke er en fastsatt, men en flytende verdi. Slik medbringes alltid en risiko, og det er svært viktig å følge med på dagens gullpris til enhver tid.

Risiko ved å vente med å selge og kjøp gull

Dersom en kjøp gull i en god gullperiode – der realrenten er nedoverstigende – kan en siden tjene på at verdien øker. Allikevel er det en risiko å ta. Ønsker en å selge eller kjøp gull, kan det være lurt å gjøre dette i nåtidens relativt gode gullperiode. Slik minsker en risikoen for tap i den lengre periode.

Selge og kjøp gull i samme periode kan lønne seg

Da gull er et ettertraktet edelt metall kan det være lurt å selge og kjøp gull i en periode der prisen ikke er for uforutsigbar og ikke er for høy eller for lav. Slik kan en kvitte seg meg gull en ikke lenger har bruk for, og samtidig kjøp gull som står mer i egen stil eller som en kunne tenke seg å kjøpe i gave til andre – uten at risikoen for tap blir for stor.

Dette gjelder spesielt i de perioder der politikken og økonomien er mer stabil. Politikk og økonomi står alltid som sterke faktorer som påvirker både inflasjon og den nominelle rente.