Liten eller stor pool? Det är en vanlig följdfråga som många ställer sig efter att de har kommit fram till beslutet om att anlägga en pool. Vad för pool som passar just dig bäst är såklart helt beroende på dina tänka användningsområden för poolen, hur pass stor yta du har att disponera för poolen och hur pass mycket pengar du är beredd på att investera i en pool.

stor pool

En liten pool kan exempelvis vara att föredra om du enbart letar efter en pool i svalkande syfte och/eller om du har mindre barn. En liten pool kan även vara att föredra före en stor pool ur en estetisk synpunkt då du som konsument har mer frihet att att bestämma över poolens utformning och egenskaper utan att det skenar ekonomiskt.

En stor pool kan dock på längre sikt vara en bättre investering, då det är svårt att bygga ut en befintlig mindre pool kan det därför i vissa fall vara bättre att investera i en större pool redan från början. Vissa pooltillverkare har sin produktion placerad i Sverige, detta kan vara fördelaktigt att ta i beaktning när du ska välja leverantör av din pool då de tillverkarna som gör allt inom Sveriges gränser oftast då också tillverkar pooler som är anpassade för det Svenska klimatet och tål våra kalla och bistra vintrar.