Lösullsisolering åtnjuter en allt ökad popularitet, av flera anledningar. Bland annat är det väldigt lätt att isolera vinden med hjälp av den här metoden. Isoleringen sprutas bara rakt in över golvet, och sedan är det klart. Man slipper alltså måttanpassning och andra tidskrävande moment. Men det är viktigt att arbetet utförs på rätt sätt.

Man kan använda sig av flera olika material när man lösullsisolerar. Det kan vara antingen organiskt, eller icke-organiskt, vara tillverkat av tidningspapper, cellulosafiber, sten- eller glasull. Undersökningar har visat att de flesta material har ungefär samma isoleringsförmåga – åtminstone de som används av seriösa firmor inom branschen.

Icke-organiska material har fördelen att de inte antänds så lätt, vilket gör dem till ett brandsäkrare alternativ. Organiska material kan i vissa fall ha samma egenskaper, om de har behandlats och preparerats på kemisk väg.

Icke organiska material motstår mögel bättre

Samma faktum gäller även motståndskraften gentemot mögel. Icke-organiska material fungerar bättre ur den synpunkten, men de organiska alternativen kan ha liknande kvaliteter om de behandlats på kemisk väg. Den vanligaste anledningen till mögel är dock inte materialet i sig, utan beror till stor del på konstruktionen, och hur väl lösullsisoleringen har utförts.

Det är dock viktigt att inte använda vinden som förvaringsutrymme om man ska använda sig av den här isoleringsmetoden. Om lösullen belastas sjunker den ihop, och problem uppstår snabbt, eftersom den då får sämre isoleringsförmåga. Det är trots allt ullen som står för den största isoleringseffekten, och när den försvinner försvinner också förmågan att hålla värme.

Det kan också vara en bra idé att rensa vinden från möss, då de trampar ned lösullen och får isoleringen att fungera sämre.