En rørlegger borettslag arbeider blant mye med installasjoner, renoveringer, monteringer og utbyttinger av diverse varme-, ventilasjons-, og sanitæranlegg. Totale rehabiliteringer eller VVS-systemer kan utføres av rørlegger borettslag.

Veien til yrket som rørlegger

En rørlegger er sertifisert i sitt arbeid via sitt svennebrev. Rørleggeren er en kvalifisert håndverksarbeider og har i sin utdannelse erfaring fra bygg- og anleggsteknikk med rørleggerfag.

Rørleggeren har dermed en bred kompetanse innenfor hus og bygg. Det er viktig for forståelsen av hvor og hvordan installasjoner og monteringer skal utføres.

Arbeidet krever mer enn kun rørkunnskap

I borettslag er det gjerne komplekse systemer. Rørene møtes og sanitæranlegg er felles. Slikt krever høy kompetanse og grundig arbeid.

I tillegg utføres mange oppdrag en ikke alltid ville gjette seg til av rørleggere. Som et eksempel er større systemer av ledningsnett, gassanlegg, trykkluftanlegg eller brannsluknings- og sprinkelanlegg i større bygg også vanlig for rørlegger borettslag.

Felles rørsystemer

I et borettslag er de fleste rørsystemer ofte felles. Dette gjelder blant annet sanitæranlegg. Rørleggeren utfører arbeid både i felles rørsystemer eller inne i de enkelte leilighetene.

Å bestille samlet skaper effektivitet og senker kostnader

For effektivitet og kostnadsbesparelse kan rørlegger borettslag bestilles for mange eller alle leiligheter samtidig. Bestilling i større kvantum er kostnadsbesparende. I tillegg er felles bestilling spesielt fordelaktig med tanke på avstenging av vann under arbeid.

Trygghet og sikkerhet

Beboeres trygghet og sikkerhet står alltid øverst. Det er viktig at arbeid utføres på en kvalitetsmessig og grundig måte for at det ikke skal oppstå lekkasjer eller andre ulemper.