Som fastighetsägare bär man ansvaret över fastigheten. Det gäller först och främst genom att hyresgästerna ska ha ett boende som uppfyller att krav som finns gällande ventilation, värme och övriga viktiga detaljer för att få en dräglig hemmiljö. Men, ansvaret slutar inte där.

Du har även ansvar för att ingen ska göra sig illa som en följd av att underhållet på din fastighet negligerats från din sida. Om exempelvis ett sjok av puts skulle falla ned och skada någon förbipasserande så har du ansvaret och här kommer säkerligen en omfattande undersökning att startas i syfte att se om du kan fällas rent juridisk i frågan.

Detsamma gäller för ett betydligt vanligare scenario – att snö faller ned från taket och skadar någon. Tänk själv hur många människor som bor i Stockholm, hur höga fastigheter som finns och vilken skada ett takras kan innebära – ser man saken ur detta perspektiv så inser de flesta vikten av taksäkerhet. Det är ett krav att ha god taksäkerhet och detta gäller oavsett om man äger en fastighet i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Snörasskydd kan rädda liv

Snörasskydd är ett gott exempel på när taksäkerhet kan rädda liv och där kostnaden är väldigt blygsam. Sätter man upp snörasskydd så köper man sig tid att hinna anlita takskottning vid intensiva snöfall. Skydden bromsar upp och håller kvar snömassorna till dess att riktiga snöskottare hinner dit och kan skotta taken utan att någon riskerar att skadas.

Utöver denna taksäkerhet så måste man även se till att personer som vistas på taket i Stockholm – sotare, plåtslagare, målare exempelvis – kan utföra sina respektive jobb utan risk för fallolyckor. Det innebär takstegar, förankringspunkter, skyddsräcken och exempelvis takbryggor.

Några av dessa saker ska finnas på ditt tak och det är upp till dig att se till att de finns. Se till att kontakta ett företag inom taksäkerhet i Stockholm idag. Imorgon kan det vara för sent.